Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
HungLami
60
25089
2
Pho
60
6140
3
__KimXaLo__
60
1460
4
SuBong
60
561
5
DocNhanDaiDe
60
328
6
August
59
1350
7
Kieu____
59
767
8
1997
58
8098
9
HoaHong
58
6567
10
_TBT_
58
5636
11
HuyXaKer
58
4946
12
Mutan
58
2869
13
KTS
58
1185
14
LanTieuThu
58
695
15
Jr_Neymar
57
4350
16
Monster
57
2703
17
ThanhCoi
57
1298
18
EmBePhuThuy
57
1190
19
_TieuNhi_
57
978
20
79
57
495