Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
HungLami
60
25335
2
Pho
60
6456
3
__KimXaLo__
60
1563
4
SuBong
60
561
5
DocNhanDaiDe
60
328
6
August
59
1456
7
Kieu____
59
767
8
1997
58
8286
9
HoaHong
58
6686
10
_TBT_
58
5636
11
HuyXaKer
58
5074
12
Mutan
58
3052
13
KTS
58
1185
14
LanTieuThu
58
849
15
Jr_Neymar
57
4475
16
_Pe_Ti_Teo_
57
4187
17
Monster
57
2879
18
ThanhCoi
57
1393
19
EmBePhuThuy
57
1190
20
_TieuNhi_
57
1132