TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
PK_Trum
GL_Trum
4
4705839
2
tan1
tan123
4
371168
3
BerLin_HD
Dragon888_
3
6601380
4
_Dieu_Thuyen
Pain
3
6323347
5
Hoaanhdao888
_DraGon888
3
5148113
6
o0o
1LoiHua
3
4816023
7
Buon_Vi_AE
GL_GL_GL
3
3567184
8
thuvaythoi
thuvaythoi1
3
2922122
9
VicToRia
1LAnThoi
3
2568436
10
TayMonKhanh_
GL_KXL
3
2206724