TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
__GaiDiem__
New_BeNgoan
4
5404789
2
TienFlo
CBB_FLO
3
8600754
3
_DauGau_
Au__TraiTai
3
4841940
4
HanDoiEm888
BlackDragon_
3
1247933
5
VinSmoke
Vip_TaiWan
2
1899317
6
SuBong
GLO_SuBong
2
338957
7
__KimXaLo__
GL_ChymTo
2
194989
8
OMaChi_KaKa
GL_OmaChi
2
118043
9
August
Hunter
2
2448
10
HuyXaKer
Gl_HuyXaKer
1
59426