Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
MaNu9x
54
13,296,993 gold
2
_DauGau_
29
12,968,086 gold
3
1997
58
11,946,053 gold
4
ThichGiaoHop
56
10,578,470 gold
5
II
50
10,352,964 gold
6
Nhim
39
9,193,125 gold
7
NhinLaBem
53
8,876,321 gold
8
HoaHong
58
8,077,412 gold
9
Nguoi_Chet
52
7,504,984 gold
10
Pho
60
7,263,039 gold